Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Partneriaethau

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth a chredwn fod gwaith partneriaeth llwyddiannus yn hanfodol i ddarparu gwell ganlyniadau a gwasanaethau i’n cwsmeriaid a’n defnyddwyr ac i Ynys Môn fod yn llwyddiannus.

Mae gan y Cyngor brofiad helaeth o weithio mewn partneriaeth boed hynny’n lleol, rhanbarthol neu’n genedlaethol. Gyda phwysau cynyddol ar arian cyhoeddus, mae’n hanfodol fod y Cyngor yn sicrhau bod canllawiau clir mewn lle ar gyfer penderfynu pa bryd y dylid sefydlu partneriaeth, pa wasanaeth(au) a deilliannau y disgwylir o unrhyw bartneriaeth a bod rheolaeth gadarn o’r berthynas.

I’r perwyl hyn, mae’r Cyngor wedi datblygu Dogfen Bolisi a Theclyn Partneriaethol sydd yn cynnig canllawiau ar gyfer sefydlu a datblygu partneriaethau. Dylid nodi mai dogfen fyw yw’r Teclyn, gyda’r bwriad o ddiweddaru’r Teclyn yn rheolaidd.

Mae’r Ddogfen Bolisi, y Teclyn Partneriaethol a’r Atodiadau i’r Teclyn, ar gael yma i’w darllen neu lawrlwytho:

 

Dogfennau i'w lawrlwytho

Diweddariad diwethaf: 11 Gorff 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?