Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn mesur hyd a lled yr angen am ofalplant o fewn ardal yr awdurdod lleol ochr yn ochr â’r cyflenwad sydd ar gael.

Mae Adran 26 y Ddeddf Gofal Plant yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i baratoi Asesiad o DdigonolrwyddGofal Plant bob tair blynedd. Mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn mesur hyd a lled yr angen am ofalplant o fewn ardal yr awdurdod lleol ochr yn ochr â’r cyflenwad sydd ar gael.

Mae Adran 22 o Ddeddf Gofal Plant 2006 yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i sicrhau, o fewn rheswm, fod darpariaeth ddigonol o ofal plant i gwrdd ag anghenion rhieni’r ardal fel bod modd i rieni fynd allan i weithio neu ddilyn cwrs addysg neu hyfforddiant sy’n arwain at waith.

Rhaid rhoi sylw penodol i anghenion rhieni am:

  • Ofal plant y mae elfen gofal plant y credyd treth gwaith yn daladwy ar ei gyfer;
  • Gofal plant addas ar gyfer plant anabl;
  • Gofal plant lle gwneir defnydd o’r iaith Gymraeg.
Diweddariad diwethaf: 24 Gorff 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?