Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Tîm o Amgylch y Teulu

Mae Tîm o Amgylch y Teulu yn rhoi cyngor, cymorth a chefnogaeth i deuluoedd ar draws Ynys Môn

Tim o Amgylch y Teulu

Beth yw Tîm o Amgylch y Teulu?

Rydym yn fodel aml-asiantaethol newydd sy’n cael ei ddatblygu a gweithredu fel rhan o raglen Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru. Mae’r tîm yn gweithio gyda theuluoedd ac asiantaethau er mwyn adnabod problem yn gynnar, newid pethau er gwell ac atal y problemau ddwysau i rywbeth fwy difrifol.

Sut ydym ni’n gwneud hyn?

Asesu  →  Adnabod problemau  →  Adnabod atebion posibl  →  Trafod efo’r teulu  →  Galw Cyfarfod  →  Creu cynllun Teulu  →  Gweithio gyda’n gilydd i ddatrys y problemau  →  Cau’r achos.

Families First Logo

Efo pwy ydyn ni’n gweithio?

Rydym yn gweithio hefo plant a phobl ifanc sydd rhwng 0-25, eu gwarchodwyr / rhieni, aelodau eraill o’r teulu ac unrhyw asiantaeth sydd yn gallu ein cefnogi i wneud gwahaniaeth i anghenion y teulu er gwell.

Efo beth allwn ni eich helpu?

Gallem helpu teuluoedd hefo bob math o bethau gwahanol, megis;

  • Problemau yn yr ysgol
  • Anabledd o fewn y teulu
  • Problemau straen rhiantu
  • Ymddygiad anodd yn y cartref
  • Iechyd
  • Camddefnydd o alcohol a chyffuriau
  • Beichiogrwydd yn yr arddegau
  • Materion tai

Rhaid cael caniatâd i gyfeirio teulu atom gan fod Tîm o Amgylch y Teulu yn broses wirfoddol. Mae’n wasanaeth sydd yn rhad ac am ddim i bob teulu.

Welsh Government Logo

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm o Amgylch y Teulu

Adran Plant
Prif Adeilad y Cyngor
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
LL77 7TW

Ffôn: 01248 752913

Ffôn Symudol: 07766 111 978

Ebost:TAT@ynysmon.gov.uk

Cysyllwch â Tîm o Amgylch y Teulu

Adran Plant
Prif Adeilad y Cyngor
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752913
Ffôn Symudol: 07766 111 978
Ebost:TAT@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Tach 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?