Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Prosiect AdTRAC i gefnogi pobl ifanc di-waith

Mae AdTRAC yn cefnogi unigolion rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant ar hyn o bryd a byddant yn darparu cefnogaeth wedi’i phersonoli i unigolion i gael canlyniadau ystyrlon a darparu cyfleoedd i lwyddo.

banner final 3

Rydym yn cynnig:

  • Cefnogaeth ddwys un i un
  • Cynlluniau gweithredu wedi’u personoli i arwain unigolion ar eu taith
  • Cefnogaeth i ddatblygu hyder a goresgyn unrhyw rwystrau sy’n atal unigolion rhag datblygu.
  • Cefnogaeth lles gan gynnwys y cyfle i gael mynediad i ddarpariaeth ar gyfer anghenion iechyd meddwl cymedrol/canolig gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
  • Mynediad i hyfforddiant a fydd yn galluogi pobl i gyflawni eu nodau.
  • Cefnogaeth cyflogadwyedd a fydd yn cynnwys amrywiaeth

Bydd ADTRAC Ynys Mon yn cefnogi unigolion i waith, addysg neu hyfforddiant ac mae’n cael ei ddarparu ar draws y Sir gyfan.

Rydym yn darparu cefnogaeth i unigolion os ydynt:

  • Rhwng 16 a 24 oed ac nid ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth.
  • Yn byw yng Ngogledd Cymru (ac nid ydynt yn byw mewn Ardal Cymunedau yn Gyntaf);
  • Yn profi rhwystrau a allai eu hatal rhag symud ymlaen i naill ai addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Os ydych yn cynorthwyo neu’n adnabod unrhyw un a fyddai’n manteisio o gefnogaeth ADTRAC, cysylltwch â ni.

Dyma ein manylion cyswllt cyffredinol:

Ffôn: 0791164251 / 01248752921

E-bost: AdTRAC@ynysmon.gov.uk

Gwefannau Cysylltiedig

Ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Diweddariad diwethaf: 5 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?