Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Datblygu Cynaliadwy

Mae’r adran yn darparu gwasanaethau gan gynnwys rheoli adeiladau a datblygu, cynllunio cymunedol, iechyd amgylcheddol, safonau masnach a phriffydd a thrafnidiaeth.

Pennaethiaid Gwasanaeth

Pennaeth Gwasanaeth - Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo: Dewi Williams
Pennaeth Gwasanaeth – Rheoleiddio a Datblygu Economaidd: Dylan Williams

Crynodeb o rôl y gwasanaeth

Mae gwaith yr Adran yn amrywiol iawn a’r gwasanaethau’n cynnwys:

Diweddariad diwethaf: 4 Mai 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?