Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

AppMÔN

 AppMÔN - yn ei gwneud yn hawdd gofyn am wasanaethau neu roi gwybodaeth am broblemau ar unrhyw adeg neu o unrhyw le.

Apple App Store

Bellach mae yna ffordd ‘smart’ o gysylltu gyda Chyngor Sir Ynys Môn os ydych eisiau gofyn am wasanaeth neu roi gwybod am fater.

Mae ap newydd, diogel a hollol ddwyieithog y Cyngor Sir yn ei gwneud yn hawdd gofyn am wasanaethau neu roi gwybodaeth am broblemau ar unrhyw adeg neu o unrhyw le gan ddefnyddio eich ffôn clyfar neu dabled. P’un a ydych eisiau rhoi gwybod i ni am olau stryd ddiffygiol neu dwll yn y lôn, gweld pa ddigwyddiadau sydd ar gael yn lleol neu ofyn am flychau ailgylchu newydd, gellwch wneud hyn ar AppMÔN dim ond wrth bwyso botwm

AppMÔN

Gellir ei lwytho i lawr yn gyflym ac yn rhad ac am ddim o ‘Apple iTunes store’ ar gyfer ‘iPhones’, ‘Google Play store’ ar gyfer ffonau clyfar Android neu o ‘Windows Phone Store’.

A fyddech cystal os gwelwch yn dda â defnyddio’r termau chwilio, appmôn, AppMÔN, appmon, ynysmon, cyngor sir ynys mon neu isle of anglesey county council wrth chwilio am yr app yn yr ‘appstore’ perthnasol.

Gall trigolion hyd yn oed atodi ffotograffau a fideos, neu nodi union leoliadau drwy ddefnyddio’r system fapio ar eu ffôn neu dabled. Mae yna fanteision ychwanegol hefyd o gofrestru gyda AppMÔN; bydd yn caniatáu i chi dracio ceisiadau am wasanaeth; safio ffurflenni i’w cwblhau rhywbryd eto a chael at wasanaethau ychwanegol.

Cadwch i fynny gyda materion lleol allweddol megis newidiadau i wasanaethau, ymgynghoriadau pwysig a newyddion lleol a digwyddiadau. Mae hefyd mynediad cyflym a hawdd i lawer o wybodaeth ddefnyddiol arall gan gynnwys cyfleoedd gwaith a gwasanaethau hamdden.

Am beth allwch wneud cais neu adrodd?

 • Tipio anghyfreithlon
 • Golau Stryd
 • Tyllau yn y lôn
 • Palmentydd wedi torri
 • Cais am finiau ailgylchu newydd
 • Canmol, Sylw neu Cwyno
 • Atodi mudiad i’r Bas Data Chwaraeon
 • Coelcerthi Gardd Niwsans

A llawer mwy i ddod gan gynnwys y gallu i dalu am wasanaethau drwy ddyfais symudol.

Sut ydych chi’n cyflwyno adroddiad?

Google Play

Er mwyn cyflwyno un o’r adroddiadau uchod, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i ddarparu gwybodaeth sy’n berthnasol i’ch cais / adroddiad. Drwy gwblhau’r holl feysydd, bydd yn ein galluogi i ddatrys y mater cyn gynted â phosibl, heb i ni orfod gofyn i chi am ragor o fanylion.

Sut mae’n gweithio?

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno adroddiad, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhaol a danfonir eich ffurflen at y gwasanaeth perthnasol. Unwaith y bydd y gwasanaeth wedi cwblhau’r gwaith i ddatrys y mater neu gyflawni’r cais byddwch yn derbyn hysbysiad e-bost (os ydych wedi cofrestru neu gyflwyno eich cyfeiriad e-bost) i gadarnhau’r pa gamau a gymerwyd.

Windows App Store

Manteision cofrestru gyda’r Cyngor

 • Ceir mynediad at rhai ffurflenni ond os ydych wedi cofrestru e.e. archebu biniau ailgylchu newydd oherwydd bod angen eich manylion personol er mwyn cyflawni’r cais am wasanaeth .
 • Gallwch arbed y ffurflen hanner ffordd drwy’i llenwi a’i chwblhau yn ddiweddarach .
 • Mewnbynnu eich manylion cyswllt unwaith yn ddiogel a’u cadw yn gyfoes
 • Mynediad at restr o’ch adroddiadau
Diweddariad diwethaf: 31 Maw 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?