Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyllideb - Cynigion cyllidebol cychwynnol y Pwyllgor Gwaith

Bydd y rhain i gyd yn destun sgriwtini fel yr amlinellir hynny yng Nghyfansoddiad y Cyngor a hefyd bydd raid ymgynghori yn eu cylch gyda’r cydranddeiliaid.

Cyflwynir y ddogfen fel ffeil Adobe Acrobat pdf.

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: Ymholiadau'r dreth cyngor / treth fusnes: (01248) 752653 / 4 / 5/ 6 Ebost:Ymholiadau'r dreth cyngor We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Ion 2009 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?