Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llyfr Cyllideb y Cyngor

Mae Llyfr Cyllideb y Cyngor yn darparu gwybodaeth fanwl a dadansoddiad o gyllidebau Gwasanaethau 2018 / 19 ac yn darparu manylion am sut a lle y byddwn yn gwario arian dros y deuddeg mis sydd i ddod er mwyn gallu troi blaenoriaethau’r Cyngor yn realiti fesul gwasanaeth.

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: Ymholiadau'r dreth cyngor / treth fusnes: (01248) 752653 / 4 / 5/ 6 Ebost:Ymholiadau'r dreth cyngor We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?