Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynghorau Tref a Chymuned

Y mae 40 o Gynghorau Tref a Chymuned yn Ynys Môn.

Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn gwasanaethau eu cymunedau a gweithredu i wella ansawdd bywyd yn eu hardaloedd. Maent yn atebol i’w hetholwyr lleol am ddarparu ystod eang o wasanaethau e.e llwybrau cyhoeddus.

Gweler manylion cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned a rhestr cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned.

Siarter Cymuned ar y Cyd

Mae Cynghorau Tref a Chymuned Ynys Môn a Chyngor Sir Ynys Môn wedi cytuno i gyhoeddi siarter sy’n nodi sut y bwriedir cydweithio er budd cymunedau lleol.

Gwefannau Cynghorau Tref a Chymuned Ynys Môn

Nid yw Cyngor Sir Ynys Môn yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Diweddariad diwethaf: 18 Medi 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?