Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Cynghorwyr, democratiaeth ac etholiadau

Dewch o hyd i wybodaeth am etholiadau, cofrestru am bleidlais, cynghorau thref a chymyned, AS, ASE ac aelodau y Cynulliad lleol a gwelwch fanylion am eich cynghorydd lleol, pwyllgorau’r cyngor ynghyd â rhaglenni a chofnodion y pwyllgor.

Aelodau Lleyg Pwyllgorau Archwilio

Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Cyngor Gwynedd yn ceisio apwyntio aelodau lleyg i wasanaethu ar Bwyllgorau Archwilio y Cynghorau unigol.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Maw 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?