Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynghorwyr

Mae 30 aelod etholedig (cynghorwyr) ar Gyngor Sir Ynys Môn yn cynrychioli yr amrywiol ardaloedd.

Mae cynghorwyr yn gyfrifol am wneud penderfyniadau am wasanaethau lleol ar ran y gymuned er enghraifft casglu sbwriel a gwasanaethau hamdden, a chytuno cyllidebau a thaliadau treth cyngor.

Diweddariad diwethaf: 21 Medi 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?