Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth: ffurflen cais i weld gwybodaeth

Pennir y mathau o wybodaeth eithredig gan y Deddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheolau Gwybodaeth Amgylcheddol; mae enghreifftiau yn cynnwys gwybodaeth sy’n cynnwys data personol pobl eraill a gwybodaeth a fyddai atal y sefydliad rhag masnachu’n gywir.

Mae’r Ddeddf Diogelu Data 1998 (DDD) yn delio o hyd gyda mynediad i wybodaeth bersonol. Rhaid gwneud ceisiadau am wybodaeth o dan DDD trwy ddefnyddio ffurflen cais i weld gwybodaeth sydd ar gael yn fan hyn mewn ffurf Adobe Acrobat .pdf

Cysylltwch â Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau

Adran y Rheolwr Gyfarwyddwr
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Anglesey
LL77 7TW
Tel: Mynediad i wybodaeth: 01248 751806
Ymholiadau cyfreithiol: 01248 752568
Ffacs: 01248 752132
We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 5 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?