Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Mynediad i wybodaeth: cwynion

Proses cwyno yn ymwneud â mynediad i wybodaeth

Petaech yn teimlo nad yw Cyngor Sir Ynys Môn wedi delio gyda’ch cais yn deg yna gofynnir i chi ddilyn Gweithdrefn Gwynion Cyngor Sir Ynys Môn.

Petaech wedi gwneud hynny’n barod ac yn dal i fod yn anfodlon, yna cysylltwch os gwelwch yn dda gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth yn :-

Information Commissioner
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

ffôn:  01625 545745
ffacs:  01625 524510
ebost: data@dataprotection.gov.uk

Cysylltwch â Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau

Adran y Rheolwr Gyfarwyddwr
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Anglesey
LL77 7TW
Tel: Mynediad i wybodaeth: 01248 751806
Ymholiadau cyfreithiol: 01248 752568
Ffacs: 01248 752132
We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Ebr 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?