Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Polisi Codi Tâl mewn perthynas â cheisiadau am wybodaeth dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, y Ddeddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn rhoi hawl i’r cyhoedd ofyn i gael gweld gwybodaeth a gedwir gan awdurdodau / cyrff cyhoeddus.

Fodd bynnag, maent hefyd yn caniatáu i gyrff cyhoeddus godi ffioedd / tâl ar gyfer darparu gwybodaeth o’r fath. Yn erbyn y cefndir hwn, mae CSYM wedi mabwysiadu Polisi Codi Tâl fel awdurdod lleol sydd ag amrywiaeth o wybodaeth yn ei feddiant.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau

Adran y Rheolwr Gyfarwyddwr
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Anglesey
LL77 7TW
Tel: Mynediad i wybodaeth: 01248 751806
Ymholiadau cyfreithiol: 01248 752568
Ffacs: 01248 752132
We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 30 Mai 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?