Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwasanaethau'r cyngor

Mae’r cyngor fel awdurdod unedol yn darparu ystod lawn o wasanaethau awdurdod lleol y mae pobl yn dibynnu arnynt.

Mae gan y gwasanaethau gyfrifoldeb am weithredu gwasanaethau penodol, i gefnogi amcanion strategol a pholisïau corfforedig y cyngor.

Diweddariad diwethaf: 2 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?