Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dysgu

Mae’r adran yn darparu cyfleusterau a chyfleoedd addysgol o safon ar gyfer pobl o bob oedran.

Penaeth Gwasanaeth

Pennaeth Dysgu: Arwyn Williams

Crynodeb o rôl y gwasanaeth

Mae’r ddarpariaeth a gynigir yn cynnwys y meysydd gwasanaeth/canolfannau a restrir isod:

Addysg:

 • Addysg Feithrin: i blant 3/4 oed
 • Uned Cyn-Ysgol yn Llangefni a Chaergybi i asesu a dysgu sgiliau i blant ifanc a gyfeirir.
 • Ysgolion Arbennig - Ysgol y Bont, Llangefni su’n darparu ar gyfer anawsterau cymedrol a dwys
 • Ysgolion Cynradd - mae 52 o ysgolion cynradd ym Môn sy’n derbyn cefnogaeth weinyddol a chyllidol y Swyddfa Addysg
 • Ysgolion Uwchradd mae 5 o ysgolion uwchradd wedi eu lleoli yng Nghaergybi, Amlwch, Bodedern, Llangefni a Phorthaethwy
 • Uned Gyfeirio Disgyblion i blant sydd â phroblemau ymddygiad.
 • Canolfan Iaith - mae Canolfan Iaith yn Llangefni a Chaergybi sy’n darparu cwrs dwys yn y Gymraeg i ddisgyblion 7-11 ped sy’n newydd ddyfodiaid i ysgolion y Sir
 • Unedau Anghenion Arbennig wedi’i lleoli yn Llandegfan a Chaergybi a Moelfre
 • Oriel Ynys Môn
 • Casgliad Celf Tunnicliffe
 • Casgliad Celf Kyffin Williams
 • Melin Llynnon
 • Llys Llywelyn
 • Swyddfa Archifau
 • Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth
Diweddariad diwethaf: 21 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?