Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwasanaeth Oedolion

Pennaeth Gwasanaeth - Alwyn Rhys Jones

Gwasanaethau Oedolion

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyfrifol am amrywiaeth o wasanaethau ledled yr ynys:

 • Tîm Iechyd Meddwl - tîm cyd-asiantaeth gyda’r Ymddiriedolaeth Iechyd Cymunedol
 • Tîm Anabledd Dysgu
 • Gwasanaeth Byw’n Annibynnol - i’r rhai sydd ag anableddau corfforol neu synhwyraidd
 • Tîm Gwasanaeth yr Henoed
 • Tîm Derbyn a Gofal Cwsmer - i dderbyn ceisiadau am wasanaeth, rhoi gwybodaeth gychwynnol briodol a gweithredu fel pwynt cyfeirio ar gyfer cleientiaid

Mae’r Cyngor hefyd yn cynnal a rheoli:

 • gwasanaeth Gofal Cartref
 • cartrefi i’r henoed
 • canolfannau gofal dydd (henoed)
 • gwasanaethau dydd (anableddau dysgu)
 • gweithdy cysgodol
 • gwasanaeth y Tu Allan i Oriau
Diweddariad diwethaf: 2 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?