Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwasanaeth Plant a Theuluoedd

Pennaeth Gwasanaeth - Fon Roberts

Mae’r Gwasanaeth Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyfrifol am ddarparu amryw o wasanaethau o fewn y Sir:

 • Gofal Plant
 • Tîm Iechyd Meddwl - tîm aml-asiantaethol â’r Ymddiriedolaeth Iechyd Cymunedol
 • Tîm Anabledd Dysgu - i’r rhai ag anabledd meddyliol, tim aml-asiantaethol â’r Ymddiriediolaeth Iechyd Cymunedol
 • Tîm Byw’n Annibynnol - i’r rhai ag anabledd corfforol neu synhwyrol
 • Tîm Gwasanaethau’r Henoed - i bobl hŷn
 • Tîm Derbyn a Gofal y Cwsmer - i dderbyn ceisiadau am wasanaeth, rhoi gwybodaeth addas cychwynnol a gweithredu fel pwynt cyfeirio i’r rhai allai deimlo ar goll yn y system

Mae’r Cyngor hefyd yn cynnal ac yn rheoli:

 • Gwasanaeth Gofal Cartref
 • cartrefi i bobl hŷn (6)
 • canolfannau dydd i bobl hŷn (4)
 • gwasanaethau dydd (anabledd dysgu)
 • gweithdy i bobl ag anabledd corfforol (1)
 • gwasanaeth ymateb allan o oriau
 • Tîm Troseddu Ieuenctid
Diweddariad diwethaf: 2 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?