Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Rheoleiddio a Datblygu Economaidd

O fewn y Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd fe geir y swyddogaethau canlynnol.

Pennaeth gwasanaeth - Dylan Williams

Swyddogaeth:

 • Gwarchod y Cwsmer
 • Diogelu’r Amgylchedd
 • Diogelu Iechyd Cyhoeddus
 • Trwyddedu
 • Gwasanaethau Cynllunio
 • Rheoli Adeiladu
 • Datblygu Economaidd
 • Twristiaeth a Marchnata gan gynnwys Traethau Baner Las a Thrwyddedau Morwrol
 • Cyfleusterau Môn Actif gan gynnwys y 4 Canolfan Hamdden
 • Meysydd chwarae a pharciau
 • Rhaglen Ynys Ynni
 • Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP)
 • Gwasanaeth Cofrestru Sifil
 • Cymorth i fusnes
 • Rhaglen Cadwyn Gyflenwi Ranbarthol
Diweddariad diwethaf: 2 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?