Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Trawsnewid Corfforaethol

Pennaeth Gwasanaeth - Carys Edwards

 • Strategaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Cynllun Digideiddio
 • Adnoddau Dynol o fewn y Cyngor
 • Datblygu’r Gweithlu / Strategaeth Pobl
 • Rheoli Talent – hyfforddiant a chyfleoedd dysgu i staff
 • Hyfforddiant Corfforaethol
 • Rheoli Projectau o fewn y Cyngor, gan gynnwys Gweithio’n Gallach; Pobl Hŷn; Moderneiddio Ysgolion; Llyfrgelloedd, Treftadaeth a Diwylliant a Rhaglen Drawsnewid y Cyngor
 • Cyfathrebu Corfforaethol
 • Ymgynghori ac Ymgysylltu
 • Fframwaith Cyfathrebu Mewnol o fewn yr Awdurdod
 • Perfformiad y Cyngor a Chynllunio Busnes
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Gwefannau Cymdeithasol
 • Cyswllt Môn
 • Rheoli Newid – y gweithlu, technoleg a diwylliannol
Diweddariad diwethaf: 18 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?