Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Nod a blaenoriaethau strategol y Cyngor

Mae’r Cyngor Sir wedi manbwysiadu ei nod ac wedi amlinellu’r blaenoriaethau strategol.

Nod a blaenoriaethau strategol y Cyngor

Nod y Cyngor erbyn 2017 yw:

Y byddwn yn gyngor proffesiynol sy’n cael ei redeg yn dda, yn arloesol yn ein hymagwedd, wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a phartneriaethau er mwyn darparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol o ansawdd da, sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan ein dinasyddion.

Ein blaenoriaethau ar gyfer 2013-17 yw:

  • Cefnogi’r mwyaf bregus
  • Datblygu’r economy
  • Codi safonau a moderneiddio ein hysgolion
Diweddariad diwethaf: 6 Ebr 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?