Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gonestrwydd - sicrhau ein bod yn ymddwyn yn briodol

Mae’r cyngor sir, a chyrff proffesiynol eraill yn pennu nifer o reolau i aelodau o staff (swyddogion) ac aelodau (cynghorwyr) eu dilyn.

  • Sicrhau ein bod yn ymddwyn yn briodol

    Weithiau gall penderfyniadau cynllunio gynnwys pynciau llosg ac, felly, mae’r cyngor sir, a chyrff proffesiynol, yn pennu nifer o reolau i swyddogion a chynghorwyr eu dilyn.

  • Côdau ymddygiad i staff y cyngor

    Mae’r Côd Ymddygiad ar gyfer Gweithwyr Cymwys Awdurdodau Perthnasol yng Nghymru  sy’n cael ei leoli yn rhan 5.2 o’r Cyfansoddiad.

Cysylltu â'r Swyddfa Trawsnewid

Adran Rheolwr Gyfarwyddwr
Swyddfeydd y Cyngor
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 27 Ebr 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?