Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Sgriwtini

Mae dau Bwyllgor Sgriwtini Cyngor Sir Ynys Môn yn dal i gyfrif, mewn modd cadarnhaol ac adeiladol, yr hyn a wneir gan y Pwyllgor Gwaith a Sefydliadau Partner y Cyngor er mwyn cynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei weledigaeth. Yn ogystal, mae’r Pwyllgorau Sgriwtini yn cefnogi gwasanaethau i gynnal safonau uchel o ran y gwasanaethau a ddarperir a’u llywio tuag at eu gwneud yn fwy effeithlon ac effeithiol

Cysylltwch â Gwasanaethau Cyfreithol a Phwyllgorau

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752 568
Ffacs: 01248 752 132 E-bost: cyfraithpolisi@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 30 Hyd 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?