Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ymgynghoriadau

Defnyddiwch y cyfle i ddweud eich dweud am wasanaethau cyhoeddus wrth wneud sylw ar yr ymgynghoriadau canlynnol.

Rydym yn cysidro’n eich sylwadau yn ofalus ac yn ei defnyddio ynghyd a gwybodaeth arall i oleuo penderfyniadau.

Gallwch hefyd gysylltu â’ch cynghorydd lleol - dilynwch y ddolen isod.

Am ragor o wybodaeth ar sut mae’r cyngor yn ymgynhori, cysylltwch â’r Uned Bolisi yn Swyddfa’r Prif Weithredwr.

I gael rhestr o ymgynghoriadau cyfredol a blaenorol, gweler isod.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 12 Tach 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?