Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Eich barn ar gyfleusterau chwaraeon a hamdden yn Ynys Môn

Rhan o’r prosiect yw ymgynghori â’r cyhoedd i ddeall yn well anghenion y gymuned leol mewn perthynas â chwaraeon a hamdden.

Ein nod yw cael adborth gan ein trigolion lleol sydd yn ddefnyddwyr presennol, yn ogystal y rhai sydd ddim yn defnyddio ein canolfannau. Mae hwn yn gyfle arbennig er mwyn gallu rhoi adborth a fydd yn dylanwadu ar unrhyw gynlluniau posib er mwyn buddsoddi yn y canolfannau dros y blynyddoedd nesaf. Rydym angen eich sylwadau chi er mwyn ceisio deall yr anghenion lleol ac ein gobaith yw buddsoddi yn y canolfannau er mwyn creu canolfan sydd yn ysbrydoli’r gymuned er mwyn bod yn actif a iach.

Mae arolwg ar gael ar-lein a bydd copïau caled hefyd ar gael yn ein canolfannau hamdden.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau fydd Ionawr 4ydd 2019.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Ion 2019 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?