Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Fy Ngwasanaethau Gwledig

Mae Swyddfa Archwilio Cymru angen eich barn

Wyt ti’n byw y tu allan i ddinas? Wyt ti’n defnyddio gwasanaethau cyngor yng Nghymru? Os felly, Mae Swyddfa Archwilio Cymru am glywed gen ti.

Mae nhw’n cynnal adolygiad o ba mor dda y mae cyrff cyhoeddus yn cynllunio ac yn darparu gwasanaethau. Mae nhw eisiau gwybod beth wyt ti’n ei feddwl o ystod ac ansawdd y gwasanaethau sydd ar gael i ti.

Bydd dy ymateb di yn helpu i lywio adroddiad cenedlaethol ar ba mor effeithiol y mae cyrff cyhoeddus Cymru yn darparu a chynnal gwasanaethau i gymunedau gwledig. Mae nhw am wybod p’un a wyt ti’n teimlo bod y gwasanaethau hyn yn cwrdd â dy anghenion di, os ydynt ar gael pan wyt ti eu hangen, ac os wyt ti’n teimlo eu bod yn fforddiadwy neu beidio.

Bydd dy ymateb di yn helpu i lywio adroddiad cenedlaethol ar ba mor effeithiol y mae cyrff cyhoeddus Cymru yn darparu a chynnal gwasanaethau i gymunedau gwledig. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru.

Cewch gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 7 Awst 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?