Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ymgynghoriad: Ysgol Biwmares, Ysgol Llangoed ac Ysgol Llandegfan

Mae’r Cyngor yn ymgynghori’n statudol ar gynnig fel rhan o adolygu’r trefniadaeth ysgolion yn ardal Seiriol.

Bydd y cyfnod ymgynghori statudol yn mynd o 22 Mai 2018 tan 23.59 yr hwyr ar Ddydd Llun, 2 Gorffennaf 2018.

Mae dogfen ymgynghori ar gael i’w lawrlwytho isod. Mae arolwg ar-lein ar gael hefyd.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 12 Gorff 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?