Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ymgynghoriad ar Strategaeth Drafft y Gwasanaeth Llyfrgell 2017-2022

Rydym bellach wedi cyrraedd ail ran yr ymgynghoriad i ail-siapio’r Gwasanaeth Llyfrgell ar Ynys Môn. 

Yn y cyfnod hwn, rydym yn cyflwyno ein Strategaeth Ddrafft Gwasanaeth Llyfrgell 2017-2022. Mae angen i ni ddatblygu’r gwasanaeth er mwyn ei wneud yn fwy atyniadol i ddinasyddion. Mae angen i ni hefyd ymateb i’r heriau ariannol sy’n wynebu’r Cyngor.

Cynigion ar gyfer y Gwasanaeth Llyfrgell

Mae’r llyfryn gwybodaeth yn nodi’r cynigion ar gyfer Gwasanaeth Llyfrgell Cyngor Sir Ynys Môn. Mae’r Strategaeth Ddrafft Gwasanaeth Llyfrgell 2017-2022 yn categoreiddio’r llyfrgelloedd yn dair haen. Mae mwy o wybodaeth am hyn yn y llyfryn gwybodaeth ac yn y linciau isod.

Cymerwch amser os gwelwch yn dda i ddarllen y gwybodaeth yma cyn cyflwyno eich sylwadau.

Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys holiadur, sesiynau galw i mewn ym mhob llyfrgell, cyfarfodydd cymunedol, a digwyddiadau ymgynghori drwy gydol y cyfnod ymgynghori. Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg tan 22/09/2017.

Cwblhewch yr holiadur ar-lein os oes modd os gwelwch yn dda - mae hyn yn arbed amser, arian ac adnoddau ar gyfer gwasanaethau lleol i’r Cyngor. Mae copïau caled ar gael gan eich llyfrgell leol. Gallwch hefyd argraffu a llenwi’r fersiwn PDF a’i dychwelyd drwy’r post neu â llaw i unrhyw Lyfrgell ym Môn neu Swyddfa’r Cyngor.

Holiadur ar-lein - wedi cau

Gellir gweld y dyddiadau ar gyfer y cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio isod.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 26 Medi 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?