Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ynys Ddigidol

Mae ein Strategaeth Ddigidol yn amlinellu’r camau fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn eu cymryd o ran defnyddio a datblygu technolegau TGCh i ddarparu gwasanaethau. Bydd hyn yn creu deilliannau sydd o bwys i’n dinasyddion a busnesau lleol ac yn cefnogi cyfraniad Cyngor Sir Ynys Môn o ran sicrhau bod Ynys Môn yn ynys sy’n ffynnu, yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy a bod amddifadedd ac anghydraddoldeb yn cael eu lleihau.

Y nod yw gosod gwasanaethau TGCh ar yr un lefel â dyheadau ehangach y Cyngor. Bydd hyn yn sicrhau bod gwasanaethau TGCh yn gweithredu fel hwylusydd ac fel sail ar gyfer trawsnewid ar draws y Cyngor, drwy wella’r deilliannau i ddinasyddion ac ychwanegu gwerth i’w cysylltiadau gyda’r Cyngor. Mae’n diffinio ein gweledigaeth, themâu allweddol a’n cyfeiriad cyffredinol.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Diweddariad diwethaf: 29 Ion 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?