Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ailgylchu a gwastraff

Gwybodaeth ar y cyfleusterau gwastraff ac ailgylchu ar yr ynys.

Mae’r Adain Rheoli Gwastraff yn gyfrifol am gasglu a chael gwared ar wastraff domestig a deunydd ar gyfer ei ailgylchu ac mae’n darparu nifer o wasanaethau i’w gwneud hi’n haws i bawb fwynhau Ynys Môn sy’n wyrddach ac yn lanach.

Peidiwch â defnyddio’r ffurflen ymholi i wneud cais am fin newydd gwyrdd / bocs ailgylchu newydd / bin gwastraff bwyd / cadi cegin / orchudd bocsys ailgylchu. Mae ffurflen benodol wedi ei gynllunio i’ch helpu i archebu eich cynwysyddion gwastraff.

Os oes angen rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd, ffoniwch yr Adain Rheoli Gwastraff ar 01248 752860 cyn 5pm ar ddiwrnod canlynol eich diwrnod casglu. Rhaid adrodd pob casgliad a fethwyd dros y ffôn.

Peidiwch â rhoi nod tudalen i’r ffurflenni hyn os gwelwch yn dda. Diolch

Beth yw eich diwrnod casglu gwastraff?

Amserau agor canolfannau ailgylchu gwastraff

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Gorff 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?