Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ailgylchu a chompostio

Mae ailgylchu nid yn unig yn helpu ein hamgylchedd ym Môn a thu hwnt - mae hefyd yn arbed arian, ynni ac yn creu swyddi lleol.

Ydych chi’n gwybod?

  • defnyddio un dunnell fetrig o bapur wedi’i ailgylchu’n arbed 15 coeden
  • ailgylchu caniau’n arbed hyd at 95% o’r ynni sydd ei angen i gynhyrchu caniau newydd
  • pob cartref yn cynhyrchu tunnel fetrig o sbwriel bob blwyddyn

Porwch y tudalennau canlynol am ragor o wybodaeth am:

  • beth ydych chi’n medru ailgylchu a chompostio
  • cyfleusterau ar gyfer ailgylchu ar Ynys Môn

Darganfyddwch sut i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu eich gwastraff ac arbed arian. Yn ychwanegol, darganfyddwch am ailgylchu yn eich hardal chi.

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Ebr 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?