Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Casgliad gwastraff domestig

Mae’r Cyngor yn gweithredu gwasanaeth casglu ac ailgylchu gwastraff domestig ledled yr ynys.

Mae’n cynnwys gwasanaeth casglu ac ailgylchu gwastraff domestig ar gyfer oddeutu 34,000 eiddo. Mae gan bob aelwyd ym Môn hawl i gael bin du 240 litr ar olwynion, trolibocs ailgylchu, bin brown 23 litr ar gyfer gwastraff bwyd ynghyd â chadi cegin brown 7 litr a bin gwyrdd 240 litr ar gyfer gwastraff gardd.

O Hydref 2016 ymlaen, cesglir y bin du ar yr un diwrnod pob 3 wythnos, a’r bin gwyrdd bob pythefnos. Cesglir y trolibocs ailgylchu a’r bin bach ar gyfer gwastraff bwyd ar yr un diwrnod bob wythnos.Gall yr Adain Rheoli Gwastraff drefnu gwasanaeth ‘cymorth casglu’ ar gyfer trigolion anabl neu’r rheini sy’n ei chael hi’n anodd mynd â’u biniau i’r pwynt casglu. Mae yna’n ogystal wasanaeth casglu clytiau ar gael ar gyfer deiliaid gyda phlant mewn clytiau o dan 4 mlwydd oed sy’n byw ar yr aelwyd yn barhaol. 

Er mwyn sicrhau bod eich gwastraff ac ailgylchu yn cael ei gasglu, yna rhowch eich biniau a’ch bocsys allan erbyn 7yb ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.

Am ymholiadau cyffredinol gweler ein ffurflen arlinell

Canllaw cryno ar gyfer ailgylchu

Efallai bod rhai ohonoch yn cymysgu gyda pa eitemau sy’n mynd i pa focs ailgylchu, beth galllwch ac ni allwch ailgylchu.

Goreuon o Ryseitiau Blasus o Fôn

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Gorff 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?