Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Adroddwch gasgliad sbwriel wedi'i fethu

Os ydych wedi rhoi eich bin, eich bocs ailgylchu neu eich bin gwastraff bwyd allan i’w casglu erbyn 7 o’r gloch y bore ar eich diwrnod casglu arferol, ac os nad ydynt wedi eu casglu erbyn 5 o’r gloch ar yr un diwrnod, yna cysylltwch â’r Adain Rheoli Gwastraff os gwelwch yn dda cyn 5pm y diwrnod wedyn i roi gwybod.

Ffoniwch yr Adain Rheoli Gwastraff ar 01248 752860

Os nad ydych yn rhoi gwybod erbyn hynny ni fydd eich bin, eich bocs ailgylchu neu eich bin gwastraff bwyd yn cael eu casglu tan y casgliad arferol nesaf.

Am ymholiadau cyffredinol gweler ein ffurflen arlinell

Rydym yn cael anawsterau technegol gyda Google Chrome ac yn eich cynghori i ddefnyddio’r fersiwn diweddaraf o Internet Explorer tra byddwn yn datrys y broblem.

Os nad yw eich gwastraff wedi ei gasglu oherwydd eich bod wedi gwneud camgymeriad (e.e. eich bod yn rhoi’r bocs ailgylchu neu’r biniau allan i’w casglu ar yr amser neu’r diwrnod anghywir), ni fydd eich biniau a’ch bocsys yn cael eu casglu tan y casgliad arferol nesaf ac ni fydd yn cyfrif fel casgliad a fethwyd.

Mae systemau tracio gyda lloeren ar y cerbydau ailgylchu a chasglu gwastraff sy’n nodi pa bryd ac ar ba ddiwrnod y mae’r cerbyd wedi galw i gasglu eich biniau a’ch bocsys. Felly, os nad yw eich biniau a’ch bocsys wedi cael eu rhoi allan i’w casglu pan fo’r cerbydau’n galw ar eich diwrnod casglu arferol, ni fydd hyn yn cael ei gyfrif fel casgliad a fethwyd.

Sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn rhoi eich biniau a’ch bocsys allan i’w casglu erbyn 7 o’r gloch y bore ar eich diwrnod casglu arferol fel y gellir eu casglu.

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?