Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyfleusterau cyhoeddus ar Ynys Môn

 

LleoliadAgored
Porthdafarch, Caergybi 15o Fawrth - 30 o Fedi
Parc Gwledig Morglawdd, Caergybi Trwy’r Flwyddyn
Maes Parcio, Bae Trearddur 15o Fawrth - 31 o Hydref
Maes Parcio y Traeth, Rhoscolyn 15o Fawrth - 30 o Fedi
Maes Parcio, Porth Swtan 15o Fawrth - 30 o Fedi
Porth Llechog, Amlwch 15o Fawrth - 30 o Fedi
Lôn Goch, Amlwch Trwy’r Flwyddyn
Llaneilian, Amlwch 15o Fawrth - 30 o Fedi
Lôn y Felin, Llangefni Trwy’r Flwyddyn
Llyfrgell, Porthaethwy Trwy’r Flwyddyn
Traeth Llanddona, Llanddona 15o Fawrth - 30 o Fedi
Y Sgwar, Benllech Trwy’r Flwyddyn
Maes Parcio y Traeth, Benllech 15f o Fawrth - 31 o Hydref
Traeth Coch, Pentraeth 15o Fawrth - 30 o Fedi
Maes Parcio, Moelfre 15o Fawrth - 30 o Fedi
Traeth Bychan, Marianglas 15o Fawrth - 30 o Fedi

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 21 Awst 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?