Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Lle mae'r toiledau cynllun toiledau cymunedol?

Gweler isod os gwelwch yn dda, restr o’r adeiladau hynny sy’n rhan o’r Cynllun Toiledau Cymunedol ar hyn o bryd.

Gall y cyhoedd ddefnyddio’r toiledau yn ystod oriau agor yr adeilad heb orfod prynu dim. Mewn amgylchiadau eithriadol, mae gan fusnesau’r hawl i wrthod mynediad.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Gorff 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?