Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyfleusterau cyhoeddus ar Ynys Môn

LleoliadAgored

Porthdafarch, Caergybi

15o Fawrth - 30 o Fedi

Parc Gwledig Morglawdd, Caergybi

Trwy’r Flwyddyn

Maes Parcio, Bae Trearddur

15o Fawrth - 31 o Hydref

Maes Parcio y Traeth, Rhoscolyn

15o Fawrth - 30 o Fedi

Maes Parcio, Porth Swtan

15o Fawrth - 30 o Fedi

Porth Llechog, Amlwch

15o Fawrth - 30 o Fedi

Lôn Goch, Amlwch

Trwy’r Flwyddyn

Llaneilian, Amlwch

15o Fawrth - 30 o Fedi

Lôn y Felin, Llangefni

Trwy’r Flwyddyn

Llyfrgell, Porthaethwy

Trwy’r Flwyddyn

Traeth Llanddona, Llanddona

15o Fawrth - 30 o Fedi

Y Sgwar, Benllech

Trwy’r Flwyddyn

Maes Parcio y Traeth, Benllech

15f o Fawrth - 31 o Hydref

Traeth Coch, Pentraeth

15o Fawrth - 30 o Fedi

Maes Parcio, Moelfre

15o Fawrth - 30 o Fedi

Traeth Bychan, Marianglas

15o Fawrth - 30 o Fedi

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Mai 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?