Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwastraff Busnesau a Masnachol

Os ydych chi’n gweithredu fel busnes, yna byddwch yn cynhyrchu gwastraff yn awtomatig.  Gall hyn amrywio o ddeunydd pecynnu gan gyflenwr i wastraff adeiladu.  Fel y gellir cludo’r gwastraff hwn i safle gwastraff awdurdodedig, rhaid cael trywydd papur cyfreithiol (gweler isod).  Nid yw’r ddau Safle Ailgylchu Gwastraff Domestig ar yr Ynys wedi eu hawdurdodi’n gyfreithiol i gymryd gwastraff masnachol neu wastraff o fusnesau. Os byddwch yn mynd â gwastraff masnachol neu wastraff o fusnesau i’r safleoedd hyn, yna, byddwch yn torri’r gyfraith.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, mewn ymgynghoriad gyda’r Adain Rheoli Gwastraff a Heddlu Gogledd Cymru, yn gweithredu ar y cyd yn rheolaidd ac yn stopio cerbydau masnachol a’u harchwilio am wastraff sy’n cael ei gludo’n anghyfreithlon.  Gall y dirwyon os deuir o hyd i wastraff ac os bydd erlyniad, fod yn uchel.  Gall dirwyon amrywio o £300 am ddirwy sefydlog yn y fan a’r lle i hyd at £5,000 os aiff yr achos i’r Llys.

Gweler isod am wybodaeth ynglŷn â ac ar gyfer personau cyflogol sy’n gwaredu gwastraff

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 23 Medi 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?