Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwastraff Swmpus Domestig

Gwastraff swmpus yw eitemau mawr o wastraff megis poptai, oergelloedd, rhewgelloedd, gwlau, matresi, sofas, beics, cypyrddau dillad ayyb.

Nodwch os gwelwch yn dda nad oes Casgliadau Gwastraff Swmpus am ddim ar gael ymhellach.

Mae’r Adain Rheoli Gwastraff yn darparu Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus o hyd at bedwar eitem am dâl o £28 yn cynnwys TAW (o 1 Ebrill, 2018).

Bydd angen tâl oflaen llaw drwy gerdyn debyd / credyd ar gyfer y gwasanaeth hwn. Mae trefnu’r casgliad yn hawdd - ffoniwch yr Adain Rheoli Gwastraff ar 01248 752860 gyda’ch cerdyn credyd / debyd wrth law i dalu a threfnu’r casgliad. Rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • yr eitemau i’w casglu 

Bydd aelod o dîm yr Adain Rheoli Gwastraff yn eich hysbysu ble i adael eich eitemau a’r dyddiad casglu.

Gweler y termau ac amodau isod.

Nodwch: Ni allwn gasglu’r eitemau canlynol fel rhan o’r casgliad gwastraff swmpus:

  • gwastraff adeiladwyr
  • gwastraff gardd (ewch â hwn i’ch canolfan ailgylchu leol)
  • gwastraff tŷ dros ben (ewch â hwn i’ch canolfan ailgylchu leol)
  • gwastraff clinigol (mae trefniant arbennig ar gyfer gwastraff clinigol - cysylltwch â ni) 

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Domestig

Cofiwch fod yna ddwy Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig ar Ynys Môn lle y gallwch gael gwared ag eitemau mawr a gwastraff o’ch cartref am ddim.

Cliciwch ar y linc uchod ar gyfer lleoliadau’r ddwy ganolfan ac amseroedd agor os gwelwch yn dda.

Opsiynau eraill ar sut i gael gwared â gwastraff swmpus

Mae opsiynau eraill yn cynnwys y rhyngrwyd lle y gallwch gael golwg ar wahanol wefannau ar gyfer gwerthu eich eitemau neu sut i ailddefnyddio eitemau diangen.

Gall dodrefn gael ei werthu drwy roi hysbyseb mewn cylchgronau a phapurau newydd lleol.

Neu opsiwn arall yw Dyfodol i Ddodrefn yn Llangefni. Maent yn derbyn dodrefn ac yna eu gwerthu am bris gostyngol.

Maent hefyd yn darparu gwasanaeth casglu a gwasanaeth clirio tai am bris rhesymol. Ffoniwch 01248 724433 am fwy o fanylion.

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 29 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?