Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Amgylchedd adeiledig, arfordirol a naturiol

Darllenwch wybodaeth am amddiffyn a gwella’r amgylchedd adeiledig ynghyd âg amddiffyn a gwella’r dirwedd ac amgylchedd arfordirol.

Netregs

Mae’r tîm Amgylchedd Adeiledig yn darparu cyngor ar gadwraeth adeiladau a dyluniad, grantiau adeiladu, adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth a henebion rhestredig yn ogystal â phrif wasanaethau cynllunio.

Mae’r tîm Tirwedd yn darparu cyngor ar gadwraeth tirwedd a dyluniad, grantiau tirlunio, diogelu coed, gwrychoedd a gosodiad tirwedd yn ogystal â chynnwys menter Coed Cymru.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Ffacs: 01248 752412
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Chwef 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?