Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ardaloedd cadwraeth

Mae ardaloedd cadwraeth yn ‘ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y mae’n ddymunol cadw neu wella eu cymeriad/edrychiad’.

Mae’r gyfraith yn dweud bod rhaid i awdurdodau lleol ddynodi ardaloedd cadwraeth a llunio polisïau ar gyfer eu cadw a’u gwella.

Cymeriad ac edrychiad yw’r ddwy ffactor bwysicaf i’w hystyried wrth ddynodi ardal gadwraeth. Mae gan Ynys Môn ystod eang o adeiladau hanesyddol a thirwedd naturiol arbennig. Y mae, felly, yn bwysig bod yr ardaloedd yn cael eu hamddiffyn er mwyn sicrhau y bydd eu cymeriad a’u hedrychiad unigryw yn cael ei gadw yn hytrach na’i altro gan ddatblygiad anaddas.

Ble mae’r ardaloedd cadwraeth?

Fe geir 12 ardal gadwraeth ar Ynys Môn:

 • Aberffraw
 • Amlwch
 • Porth Amlwch
 • Biwmares
 • Bodedern
 • Cemaes
 • Canol Caergybi
 • Mynydd Caergybi
 • Caergybi/Traeth y Newry
 • Llanfechell
 • Llangefni
 • Porthaethwy

Mae pob ardal sydd yn gymwys ar gyfer dynodiad ardal cadwraeth yn unigryw ar Ynys Môn gydag adeiladau o bwysigrwydd hanesyddol, mannau agored cyhoeddus a nodweddion tirwedd. Fodd bynnag, fe geir ffactorau pwysig y dylid eu hymgorffori ymhob ardal gadwraeth. Y rhain yw:

 • adeiladau unigol neu glwstwr o adeiladau
 • adeiladau a phethau o’u cwmpas
 • pensaernïaeth
 • deunyddiau
 • golygfeydd
 • tirwedd
 • dodrefn stryd
 • yr amgylchedd
 • datblygiad hanesyddol yr ardal

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Ffacs: 01248 752412
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 7 Mai 2006 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?