Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwerthfawrogiad Cymeriad Ardaloedd Cadwriaeth - Aberffraw

Dyddiad y Dynodi

Dynodwyd Aberffraw yn Ardal Gadwraeth ym mis Tachwedd, 1978.

Rheswm dros ddynodi

Mae gan Aberffraw hanes cyfoethog. Yr hyn sy’n cyfrannu’n sylweddol at gymeriad y pentref yw cyd-destun y pentref ei hun, ei arddull pensaernïol, a’r mannau agored. Felly, o gofio am hanes hir y pentref a’r adeiladau hanesyddol sydd yno, ystyrir bod cymeriad y pentref yn deilwng o gael ei warchod a’i wella.

Lleoliad

Mae Aberffraw ar arfordir de orllewin Môn ar flaen aber yr Afon Ffraw (Cyfeirnod Grid: 354 689). (Gweler tudalen 11)

Yr Ardal sy’n cael ei chynnwys

(Gweler tudalen 12 ac Atodiadau I a II)

 

Hawlfraint
Mae’r cynlluniau yn y ddogfen hon wedi ei seilio ar fapio’r O.S. gyda chaniatad Rheolwr ‘Her Majesty’s Stationery Office’ © Crown Copyright. Rhif Trwydded LA09001L. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Adain Amgylchedd Adeiledig a Thirlunio. Hen luniau ©Gwasanaeth Archifau, Cyngor Sir Ynys Môn. Dylid cael caniatâd gan y Cyngor cyn copïo unrhyw ddarn o’r ddogfen.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Ffacs: 01248 752412
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 2 Hyd 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?