Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd

Rheolaeth Safleoedd Treftadaeth y Byd

Mae Pwyllgor Treftadaeth y Byd yn ei gwneud yn ofynnol i wladwriaethau cenedlaethol feddu ar drefniadau rheoli priodol i ddiogelu arwyddocâd eu Safleoedd Treftadaeth y Byd.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ymrwymedig i weithredu pob agwedd ar Gytundeb Treftadaeth y Byd ac rydym yn ymfalchïo yn ein cyfrifoldeb, a weithredir drwy Cadw, o ddiogelu a chadw’r pedwar castell yng Nghaernarfon, Conwy, Harlech a Biwmares ynghyd â muriau tref Caernarfon a Chonwy, sef Safle Treftadaeth y Byd, a’u cyflwyno i’r cyhoedd.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Ffacs: 01248 752412
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Ion 2009 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?