Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Bioamrywiaeth a chadwraeth

Mae mwy a mwy o bobl yn sylweddoli bod cyswllt rhwng safon ein bywydau beunyddiol ac iechyd yr amgylchedd yn lleol.

Yma yn Ynys Môn mae gennym yn ein cymunedau - ein trefi, pentrefi, yr arfordir a’r cefn gwlad - amgylchedd naturiol y bydd raid i ni ofalu amdano a’i hyrwyddo, a sicrhau y byddwn ni a’n plant, yn y dyfodol, yn medru mwynhau harddwch y natur sydd ar yr ynys.

Oherwydd ôl gwaith dyn rydym, ar raddfa sy’n cyflymu’n wastad, yn colli bioamrywiaeth y ddaear gan ein gadael, bob un ohonom, yn dlotach ac mae’r systemau sy’n cynnal bywyd -  rhai yr ydym yn dibynnu arnynt o ddydd i ddydd - yn cael eu difrodi.

 

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio

Adran Amgylchedd a Technegol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Prosiect Bioamrywiaeth: 01248 752439
Ffacs: 01248 752412
Email:bioamrywiaeth@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Ebr 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?