Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Parc Gwledig Morglawdd Caergybi

Am ddiwrnod difyr yng nghefn gwlad hardd Ynys Môn, beth am ymweld â Pharc Morglawdd Caergybi?

Llyn Llwynog Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi

Cafodd Parc Gwledig Morglawdd Caergybi ei agor ym 1990 ac mae wedi’i leoli ar safle hen chwarel. O’r chwarel hon y cafwyd y cerrig i adeiladu morglawdd Caergybi sy’n 2.3km o hyd - y morglawdd hiraf yn Ewrop gafodd ei adeiladu rhwng 1846 a 1873.

Mae’r parc yn rhoi blas ar holl brydferthwch, hanes ac apêl naturiol Ynys Môn - a hynny o fewn un safle. Mae gan y parc lawer i’w gynnig:

Arddangosfeydd

Gallwch ganfod mwy am fywyd gwyllt a hanes diwydiannol y parc gwledig yn y ganolfan wybodaeth ac yn yr arddangosfeydd awyr agored.

Llyn Llwynog

Lle gallwch chi bysgota a gwylio’r cychod bach neu ymlacio yng nghwmni’r ieir dŵr a’r hwyaid gwylltion.

Yr Arfordir Creigiog

Mwynhewch y golygfeydd trawiadol wrth grwydro yn yr eithin a’r grug.

Bywyd gwyllt

Gwyliwch y brain coesgoch a’r hebogau tramor wrth iddyn nhw hedfan uwchben yr hen chwarel.

Cerdded

Mae yma amrywiaeth o lwybrau i gerddwyr ar bob lefel, gan gynnwys mynediad i Mynydd Twr ac Ynys Lawd.

Caban Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru

Mae caban Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru sy’n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr, yn gwerthu te, coffi, hufen iâ ac anrhegion bywyd gwyllt. Mae’r holl arian a godir yn mynd yn uniongyrchol tuag at ddiogelu bywyd gwyllt a chynefinoedd naturiol ar hyd a lled Gogledd Cymru.

Caffi’r Parc

Galwch heibio am fwyd blasus wedi’i baratoi gan ddefnyddio cynnyrch lleol, gan gynnwys byrbrydau a diodydd, yn ein caffi cyfeillgar a modern.

Buom wrthi’n trawsnewid hen dŷ’r warden yn y Parc yn lle gwych i roi eich clun i lawr, neu i gasglu bwyd ar gyfer eich tro o gwmpas y parc gwledig rhagorol sydd yng Nghaergybi.

Am ragor o wybodaeth gweler ein safle we twristiaeth.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio

Adran Amgylchedd a Technegol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Ffacs: 01248 752412
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Mai 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?