Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Her Cyfeiriannu ym Mharc Gwledig Morglawdd, Caergybi

Beth am roi cynnig ar y cwrs cyfeiriannu ym Mharc Gwledig y Morglawdd Caergybi?

Gellwch lawrlwytho’r mapiau ynghyd â’r tair taflen cwrs (cwrs un yw’r rhwyddaf a chwrs tri yw’r anoddaf).

Mae cyfeiriannu yn weithgaredd awyr agored heriol sydd yn ymarfer y corff a’r meddwl. Y nod yw gwneud eich ffordd yn drefnus rhwng gwahanol bwyntiau sydd wedi eu marcio ar fap cyfeiriannu unigryw a phenderfynu ar y llwybr gorau i gwblhau’r cwrs yn yr amser byrraf.

Waeth pa mor ifanc, hen na ffit ydych chwi oherwydd allwch redeg, cerdded neu jogio ar hyd y cwrs a mynd ymlaen ar eich cyflymder eich hun. Yma cewch lawrlwytho yr holl sydd eu hangen i ddechrau’r her.

Yr holl sydd angen ei wneud yw lawrlwytho ac argraffu’r adnoddau isod ac ewch ati! Nid oes angen archebu lle ac mae’n rhad ac am ddim! 

Ceir isod yr adnoddau, cyfarwyddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y 7 cwrs gwahanol

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio

Adran Amgylchedd a Technegol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Ffacs: 01248 752412
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 1 Rhag 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?