Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cefn gwlad

Darganfod treftadaeth naturiol Môn.

Gwybodaeth ar waith y Gwasanaeth Cefn Gwlad, ynghyd a’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) a gwarchodfeydd natur y cyngor.

Mae cefn gwlad hardd ac amrywiol Môn nid yn unig yn gartref pwysig i fywyd gwyllt ond hefyd yn fan i bobl ymweld a mwynhau.

Darganfod treftadaeth naturiol Môn

Os ydych eisiau darganfod mwy am dreftadaeth naturiol yr ynys, ymwelwch â’n safle we Croeso Môn. Ceir yma wybodaeth ar gefn gwlad Môn, arfordir a bywyd gwyllt, ynghyd â manylion ar y safleoedd treftadaeth gorau. Yn ogystal, ceir wybodaeth ar gerdded, beicio, chwaraeon dŵr a marchogaeth.

Mae cefn gwlad hardd ac amrywiol Môn nid yn unig yn gartref pwysig i fywyd gwyllt ond hefyd yn fan i bobl ymweld a mwynhau. Yn ogystal mae’n hanfodol i economi’r ynys, yn cefnogi amaethyddiaeth, twristiaeth a hamdden.

Mae’r gwasanaeth yn gweinyddu’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) yr AHNE sydd ar gael ar gyfer prosiectau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol o fewn yr AHNE, a’r rheini’n gynaliadwy eu natur.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Rheoli Adeiladu: 01248 752222
Swyddog Prosiect AHNE: 01248 752138
Prosiect Bioamrywiaeth: 01248 752439
Ffacs: 01248 752412
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk
Email:ahne@ynysmon.gov.uk
Email:bioamrywiaeth@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Ebr 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?