Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyfrifiad

Bob deng mlynedd, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn cynnal cyfrifiad er mwyn cael gwybod rhagor am y bobl sy’n byw yng Nghymru a Lloegr

Ac am bwy sy’n byw ym mhob cymdogaeth. Mae’r cyfrifiad yn holi am waith, iechyd, hunaniaeth genedlaethol, dinasyddiaeth, cefndir ethnig, addysg, ail gartrefi, iaith, crefydd, statws priodasol ac ati. Yna caiff yr ystadegau eu defnyddio i greu darlun o’r gymdeithas sydd ohoni heddiw.

Pam mae hyn yn bwysig?

Fel pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr, mae Cyngor Sir Ynys Môn yn dibynnu ar amcangyfrifon poblogaeth y cyfrifiad i gael yr arian sydd ei angen gan y llywodraeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.  Mae yna gysylltiad uniongyrchol rhwng y swm hwn o arian a’r math o bobl sy’n byw yn ein hardal ni, yn ôl data’r cyfrifiad. Felly, hyd yn oed os mai dim ond ychydig o gartrefi a adawyd allan yn y cyfrifiad, gallai wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl. Rhaid i’r cyfrifiad gynnwys pawb, ym mhobman - a dyna pam mae’n rhaid i bawb gymryd rhan.

Ynglhwm a’r pdf sydd wedi atodi i’r dudalen yma mae ffeithiau a ffigyrau sylfaenol ar gyfer Ynys Môn yn seiledig ar y Cyfrifiad 2001.Maent yn rhoi gwybodaeth am:

  • cyfanswm poblogaeth
  • poblogaeth fesul oed
  • poblogaeth fesul rhyw
  • gwybodaeth o’r Gymraeg

Os ydych angen gwybodaeth bellach am y Cyfrifiad gellwch gysylltu â’r tîm polisi cynllunio.

Diweddariad diwethaf: 17 Ebr 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?