Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyflenwad dŵr

Mae ansawdd a digonolrwydd y cyflenwad dŵr  i’ch cartref neu i eiddo masnachol ac ohono, yn bwysig i gynnal iechyd a lles cyffredinol.  Mae gan y Cyngor rai cyfrifoldebau o ran sicrhau bod ganddo’r wybodaeth ddiweddaraf am ansawdd a digonolrwydd y dŵr a gyflenwir i’ch cartref neu fel rhan o’ch busnes.  Gall y cyflenwad dŵr  i’ch cartref neu i’ch busnes ddod o’r Prif Gyflenwad Cyhoeddus neu Gyflenwad Preifat.

Cysylltwch â Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: (01248) 752820
We welcome calls in Welsh or English
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 19 Rhag 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?