Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ynys Môn yn ceisio am 'Statws Dim Plastig’

Yn gynharach eleni, fe ymrwymodd y Cyngor Llawn ei gefnogaeth i sicrhau ‘Statws Dim Plastig’ ar gyfer Ynys Môn.

codwch y plastig 1

Cafwyd cefnogaeth cynghorwyr i ymgyrch ar y cyd rhwng grwpiau Syrffwyr yn Erbyn Carthffosiaeth ac Achub Ein Hafonydd fyddai’n sefydlu Ynys Môn fel yr awdurdod cyntaf yng Nghymru i sicrhau statws “dim plastig”.

Byddwn yn gweithio tuag at leihau’r defnydd o blastig untro yn ein safleoedd ac ysgolion; yn annog busnesau lleol i ddefnyddio llai o blastig untro ac yn hyrwyddo mentrau dim plastig.

Mae’r dolenni isod yn darparu mwy o wybodaeth am yr ymgyrch a sut y gallwch helpu’r Ynys ennill ‘Statws Dim Plastig’.

Cysylltwch â Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: (01248) 752820
We welcome calls in Welsh or English
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Medi 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?