Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Polisi Cynllunio

Yn 2010 gwnaed y penderfyniad i uno Uned Polisi Cynllunio Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn. Sefydlwyd yr Uned yn ffurfiol ym mis Mai 2011.

Dylai pob ymholiad polisi cynllunio mewn perthynas ag ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd neu Ynys Môn cael ei gyfeirio tuag at yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd.

Beth ydym yn ei wneud?

Mae’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn gyfrifol am gynhyrchu polisïau cynllunio ac arweiniad defnydd tir a ddefnyddir er mwyn gwneud penderfyniad ar geisiadau cynllunio ac felly tywys datblygiadau’r dyfodol yn yr ardal.

Y cynlluniau datblygu mabwysiedig presennol ar gyfer Ardal Awdurdod Cynllunio Môn ydi Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2011 - 2026).  Ceir cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) sy’n ystyriaethau cynllunio materol ar hyn o bryd.  Bydd y rhain yn cael eu adolygu a’u disodli yn ysod 2017 - 2018.

Cysylltu â ni

  • Ffon: (01766) 771000
  • Ebost: polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru
  • Rydym wedi ein lleoli yn Swyddfeydd Cyngor Dinas Bangor.
    Cyfeiriad:  Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd (Gwynedd a Môn), Swyddfeydd Cyngor Dinas Bangor, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT
Diweddariad diwethaf: 10 Hyd 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?